Conversation Between Grand Zuby and HighKich

1 Tin nhắn của khách

  1. Game danh bai ngược chiều kim đồng hồ. Người đi đầu tien len mien nam (người có 10 quân) bỏ đi 1 lá bài rác trên tay danh phom của mình. Người kế tiếp có thể ăn lá bài đó nếu nó có thể tạo với bài trên tay thành một phỏm. Nếu người kế tiếp không thể ăn hay không muốn ăn lá bài rác người phía trước đánh, người đó phải bốc thêm 1 lá bài từ tai game danh bai
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1