Conversation Between Ngạo and ZKOkey

1 Tin nhắn của khách

  1. đã có phiên bản mới nhưng vẫn chưa chạy đc game, Ngạo có thế xem dùm mình đc k, 3 ngày rồi chưa cài đc. Máy mình là laptop. SĐT 0979009353 có gì NT mình teamViewer cho Ngạo xem thử nha.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1