Conversation Between LôVỹViVi and Hoainam99

1 Tin nhắn của khách

  1. Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
    Các trường hợp người nộp thuế ngừng hoạt động với các lý do khác nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1