Yêu cầu sửa lại cách tính dame boss 135.

Printable View