Hiện nhóm

 1. Ban quản trị

  1. CônThiếu

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ngạo Kiếm Vô Song
  2. Grand Zuby

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ngạo Kiếm Vô Song
  3. GrontNguyen

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  4. Lương Kha

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  5. MinChicken

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  6. MiuOliu

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ngạo Kiếm Vô Song
  7. Nam Cung Nhạc

   1. Diễn Ðàn:
   2. Diễn Đàn DUO
  8. Nhất Chỉ Phá Thiên

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  9. Pinn

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  10. PrettyBoy

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  11. Thượng Khanh

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận
  12. Tiểu Mi

   1. Diễn Ðàn:
   2. Giải Trí - Cuộc sống,
   3. Sự kiện,
   4. Sự kiện ngoài game
  13. xù kute

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ngạo Kiếm Vô Song
  14. Ảo Mộng

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cộng đồng,
   3. Thảo luận
 1. Administrator

  1. Adminsettingduo

  2. admin_duo

  3. Blackberry

  4. Marina Ismail

  5. Nam Cung Nhạc

  6. SubOption

  7. zztodayzz

 2. BQT ADMIN NKVS

  1. adminphatqua

  2. admin_duo

  3. codecode1

  4. CODETHIEUNIENANHHUNG

  5. codeviplam

  6. codevipv

  7. luanGosu

  8. Lương Kha

  9. MrStorm

  10. Nam Cung Nhac

  11. Nam Cung Nhạc

  12. nghihach

  13. Ngạo

  14. Ngạo Kiếm Lệnh 01

  15. thanhnghi123

  16. TUANLUONG

  17. vipcodec

  18. vipcodew

  19. Vô Song Lệnh

  20. xù kute

  21. Độc Cô Phong

 3. BQT Ngạo Kiếm Vô Song

  1. admin_duo

  2. Nam Cung Nhạc

 4. Thử Việc

  1. KaidouJin

  2. Đến từ
   NKVS

   lAelNỗiNhớ

  3. Pha Lê

  4. Son Zuby