1. Các bài viết trong box này phải có nội dung Ảnh Thành Viên

2. Nhắc nhở và xoá, Ban nick tuỳ theo mức độ đối với các topic, bài viết như sau:
- Cấm sử dụng các kiểu nói ẩn dụ nhằm xỏ xiên thành viên mem khác (Nhắc nhở);
- Post ảnh phản cảm, ảnh đồi truỵ,.... (Ban nick)
- Bài viết không có ảnh (Nhắc nhở);
- Hình ảnh có chứa link Virus (Ban nick);
- Hình ảnh quá nhỏ không thể nhìn thấy
- Văng tục, bài viết xáo rỗng, không liên quan chủ đề (Tuỳ vào mức độ nặng nhẹ mà nhắc nhở hoặc ban nick);
- Liên quan đến vấn đề chính trị, nhạy cảm (Nhắc nhở);
- Các bài viết mang tính chất spam sẽ bị xoá mà không cần báo trước
- Và tất cả các bài viết vi phạm các điều khoản trong nội quy forrum
3. Nghiêm cấm post các topic hình ảnh gây tranh cãi, khích bác lẫn nhau.