1. Tuân thủ nội quy chung của diễn đàn.
  2. Không gởi những bài viết có nội dung (và đường dẫn đến những site khác) đề cập đến những nội dung nhạy cảm, kích dục, sex... không lành mạnh, đi ngược với thuần phong mỹ tục của Người Việt Nam
    (Thành viên vi phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn)
  3. Các bài viết có nhiều Clip hoặc ảnh cần dùng thẻ Spoiler.
  4. Tuyện đối không spam trong box. Các comment, chủ đề không theo nội dung sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
  5. Không xúc phạm thành viên khác.
  6. BQT có toàn quyền sửa chữa, hoặc xóa những bài viết không phù hợp.