Tổng đà của phái Nga Mi này tọa lạc trên núi Nga Mi, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình. Đệ tử Nga Mi toàn bộ là nữ giới, người người đều thanh nhã mũ lệ, hòa đồng nhân ái.
Người thuộc hệ Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất cả. Đệ tử phái Nga Mi phổ độ chúng sinh, có thể tăng thêm rất nhiều sức lực cho người khác. Chưởng môn nhân Định Dật sư thái vốn từ ái ôn hòa, đối với chúng để tự cực kỳ yêu mến, bà đã kế thừa năng lực chữa trị từ tiền trưởng môn Hiểu Vô sư thái, thêm vào bản thâm sỡ hữu công lực thâm hậu đã trở thành một trong những cao thủ đương thờiNga Mi kiếm pháp chú trọng ý cảnh lấy nhẹ chống nặng, lấy nhu khắc cương, đối thủ tấn công càng sắc bén kiếm pháp Ngami lại càng có thể hóa giải thành không, trong vô thanh tức mà mượn lực trả đòn

Chưởng Quản kính bút