- Khu vực này những người tham gia có quyền đưa ra các khiếu nại hoặc tố cáo về BQT diễn đàn nói chung và những người tham gia khác trên diễn đàn nói riêng.
- Không giải quyết các vấn đề liên quan tới game như lỗi game, lấy lại tài khoản trong game, khó đăng nhập... Các bạn vào khu vực diễn đàn game của game mình đang chơi để được hỗ trợ.
- Sử dụng từ ngữ lịch sự, mọi trường hợp có thái độ khiêu khích, thiếu nghiêm túc sẽ không được giải quyết, đồng thời cảnh cáo tới ban nick tùy mức độ ( kể cả moderator )
- Trong quá trình xử lý khiếu nại những moderator quản lý trong khu vực được quyền tham gia giải quyết, những moderator không liên quan không có quyền được tham gia nếu cố tình sẽ bị xử lý.
- Nội dung bài khiếu nại hoặc cần hỗ trợ phải được ghi bằng tiếng việt có dấu ( ưu tiên các thành viên mới có số lượng <5 bài viết ), các bài viết không dấu có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết.
- Nội dung và chủ đề bài viết không ăn nhập sẽ bị xóa ngay lập tức và từ chối giải quyết.
- Tiêu đề bài viết cần có những từ khóa : Khiếu nại, tố cáo,... hoặc các thuật ngữ liên quan nếu không sẽ không được giải quyết.
- Các topic khiếu nại về Modertor: chỉ có Moderator trực tiếp bị khiếu nại và Smod, Admin được phép giải đáp.