Chơi NM cực quá. có mỗi 1 skill đánh. dame thì bé. mỗi khoản trâu. khó giết dc ng