Mình mở topic này nhằm mục đích tìm người trong giai đoạn đợi close beta, các mem cần tìm người ghi rõ thông tin như sau và đợi người đó vào xem có ai tìm mình không:
Tìm người:
1.
Tên nhân vật tôi: Lục Lâm Phi
Cần tìm: Sunny
Người tìm thuộc tộc: Bất Trị
Đẳng cấp: 69
Phái: Nga Mi
Nếu Sunny đọc được tin nhắn này vui lòng liên lạc với tôi
2. (Tên nhân vật chỉ cần ghi 1 lần)
Cần tìm: Rain
Người tìm thuộc tộc: Bất Trị
Đẳng cấp: 69
Phái: Đào Hoa Đảo
Nếu Rain đọc được tin nhắn này vui lòng liên lạc với tôi
3.
Cần tìm: TestMaBugay
Người tìm thuộc tộc: Bất trị
Đẳng cấp: 69
Phái Thiên Vương
Nếu TestMaBugay đọc được tin nhắn này vui lòng liên lạc với tôi
Xin cảm ơn