CHiều wa down xong vào game bình thường tạo nhân vật rồi giờ lại bị thế này
admin coi dùm em cái