Mình tãi game về , xong chạy setup thì bị treo máy , màn hình mất hết chĩ còn nền desktop là thế nào !
Mọi ng` giúp với nhé !!!