Mình nghĩ game nên thêm chức năng nhặt đồ + lọc đồ cho game để anh em còn train kiếm chác chứ.