Như tít, mình có 2 vấn đề cần giải đáp:
1- Bác Độc Cô Phong làm hết giúp AE bảng Skill môn phái bên box "Thập đại Môn phái" với ạ. Em chờ mãi bác làm đến ĐHĐ mà dừng từ h.kia đến h rồi. Mong được biết hết các bảng skill!
2- Mình muốn hỏi là 2 event:
- "Báo danh tặng code Vip" ở đây http://diendan.duo.vn/threads/150052...han-thuong-lon

- Và Event giải đáp ô chữ là cho CB hay là APT2?

Và nhận code qua đâu? Yahoo? Hộp thư game? Hay 1 chỗ nào khác?