Các bạn cho mình hỏi. Lúc mình cài đặt game xong thì vẫn vào chơi bình thường. Nhưng lúc out ta hoàn toàn rồi vào lại. Lúc kích vào " VÀO GAME" thì bão lỗi là " Khởi động game thất bại, Kiểm tra Client hoàn chỉnh chưa. Cho nên mình muốn vào lại game là phải cài đặt lại mới vào được. Các bạn biết lỗi thì mong chỉ giùm mình. Cảm ơn tất cả.