Sao mình thấy mấy phái khác có skill hỗ trợ tăng tốc chạy 40 và có vòng xung quanh nhân vật mà phái Côn lôn thì không có.
Có chăng là skill 30 hỗ trợ tốc chạy thì lại không buf được, cũng không kéo xuống thanh phím tắt được.
Mong Ad giải thích giùm, nếu là lỗi thì hãy khắc phục sớm cho ae. chứ kiur này thì là một tổn thất rất lớn cho phái Côn Lôn.