3 Hôm nay có tình trạng dis liên tục khi vào chỗ đông người mong nph sớm xem xét rất nhiều ng bị như thế. Mình đi săn bos hay môn phái cứ vào chỗ đông ng là bị ddiss các anh em trong tộc và hảo hữu của mình cũng thế gây rất ức chế.