boss thủ lỉnh Đông doanh lãng nhan k xuất hiện mặc dù đã chờ gần 1h đồng hồ!^^