với Hoa Sơn dưới 79 mình có 2 cách chơi
1. thiên về đi các hoạt động như bí cảnh, TVP thì nên max thân rồi max thể, như vậy máu bạn khoảng 8k máu, ko sợ die khi gặp boss, nếu max thân rồi max sức thì khả năng về làng của bạn rất cao khi gặp boss, dẫn đến việc khó có cơ hôi nhặt vật phẩm rớt ra khi boss chết, hơn nữa đi TVP nó cho 3 mạng hết là vào viện điều dưỡng, gây khó khăn cho team bạn hoàn thành TVP
2. thiên về pk, săn boss, chiến trường thì max thân rồi max sức, khả năng ks người khác tốt hơn rất nhiều
dự là lên 9x-10x khi đồ đã khỏe và đối phương cũng khỏe thì khả năng thiên về max sức sẽ nhiều hơn
cùng cấp cùng đồ thì Cái Bang hoặc các phái khác dame tay khoảng 1k5- 1k6 còn Hoa Sơn là 700-800 nhưng Hoa Sơn đánh nhảy dame x2, x3 nên các bạn yên tâm nhé, ko sợ dame mình thấp đâu