[IMG][/IMG]


Đó chĩ mới là 1 thành ... Còn 3 thành kia đông nghẹt