Đúng như tiêu đề ai bit chỉ dùm e với toàn sài DH sư đồ chán quá rồi....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!