như tiêu đề trên NPH nên mở 1 box về vấn đề mua bán và trao đổi chứ các bạn giao bán toàn vào các box chả liên quan và NPH nên tuyển 1 mod quản lý box mua bán trao đổi đó và đồng thời là trung gian của game đây là điều rất cần thiết của game
mong NPH lắng nghe và khắc phục sớm
Xin trân thành cảm ơn NPH