Chào các bạn!
Hiện nay BQT có ghi nhận được 1 số trường hợp khi làm nhiệm vụ lịch luyện sẽ có thông báo như sau:


Đây là do nhân vật chưa hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện trước đó, và khi nhấp vào NPC Tâm Hà sẽ có thông báo như trên (BQT cũng xin ghi nhận đoạn hội thoạn này sai nội dung, thay vì nhắc nhở người chơi thực hiện tiếp nhiệm vụ thì NPC lại có thông báo đã làm đủ 10 nhiệm vụ)

Các bạn gặp lỗi tương tự, có thể kiểm tra bằng cách sau:
- Bấm F4 (Bảng nhiệm vụ) và tìm mục Sự kiện > Nhiệm vụ lịch luyện để hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại.

Nếu các bạn đã kiểm tra và vẫn không được, khi đó các bạn vào trang http://hotro.duo.vn và gửi yêu cầu hỗ trợ nhé, BQT sẽ kiểm tra chính xác hơn về số lần lịch luyện mà bạn đã làm trong ngày và có phản hồi sớm.
Thân!