Cho mình hỏi cái sự kiện nghĩa khí anh hùng này làm như thế nào vậy mình đọc nhưng không hiểu cho lắm mọi người có thể góp ý,làm ví dụ cho mình xem được không mình cảm ơn!