Như tất cả các Bạn đang chơi đều biết hiện nay vấn đề tìm ra 1 pt để train là quá khó khăn. Không phải vì không có người train mà là khi train không ai dám để auto pt.
Nguyên nhân: Auto pt thì ngay lập tức xuất hiện bọn đào bảo tặc ké vào pt đào bảo.
Hậu quả: Nhẹ thì mất lượt hỗ trợ đào. Nặng thì vào hầm xong ra đứng ngắm cảnh 1 thời gian
Khắc phục: Nay mong muốn nhà phát hành chỉnh sửa lại về vấn đề đào bảo như muốn đào bảo thì tất cả các thành viên phải có mặt ở khu vực đào mới có thể tiến hành đào để mọi người có thể chơi Game vui vẻ hơn