VD song tu DM lv 104
đồ + 11 12 vk + 11 khảm ngoc 4
full sét tử điện lăng vân cho ngựa
còn 1 rương linh thạch + toái

tặng kèm acc nm + dm 10x để đào bảo
giá đi 800k ko fix GD tại biên hòa 01228667720 ( no sms)