Chơi các game khác hầu hết đều có thể zum to nhỏ hình ảnh,nhìn gần nhìn xa nv của mình,bao quát map tốt hơn,vậy sao trong NKVS lại k có tính năng đó,đây đâu phải web game?
Vấn đề tỷ thí,sao cứ phải ra khỏi thành mới tỷ thí đc,sao k cho tỷ thí luôn trong thành?
Mong BQT chú ý đến góp ý!!