LL chơi game mún chụp lại ảnh kỷ niệm post lên chơi, mà hem bít post ảnh lên diễn đàn, ai chỉ cho LL ik, cám ơn nh nh ạ!