Tạm kết thúc sự kiện từ 0h0p ngày 19/11/2013.
Cảm ơn các bạn đã tham gia!