ac char nu lv 97 k8 set thua vk+10 con 1v7 vk trong ruong va 10vttt linh thach bac 3 ngon ja ra dy 300k tphcm q12

a` wen cong luc em no la 196----up up