có thể là những trạng thái đang bận, đang trail, không làm phiền. để biết mà pm, chứ nhìu lúc nhận pm phiền lắm