Mình thắc mắc về vấn đề nạp card , duoc khuyen mãi 5% , nhưng để đổi đĩnh dư ra phiếu điểm thì lại không đổi dc , ví dụ em còn dư 25 đĩnh thì làm sao để đổi dược ạ