Chuyện là thế này: e với 2 đứa cùng tộc vào pt làm Q truy nã. Có 1 thằng xin vào pt. Xong nhận Q thì nó afk, và khốn nạn thay cái mảnh manh mối cho biết con đạo tặc ở map nào do nó cầm
Thế là chỉ biết con đạo tặc tên Đỗ Tín và ở hướng trung tâm map. Bác nào rành biết đc con này map nào chỉ em với em cảm ơn lắm lắm