Thấy mặt nạ trong tiệm hiệp nghĩa khá ít nay kiến nghị mở thêm 1 vài mặt nạ ngoại trang mới để game phong phú hơn thu hút nhiều người chơi hơn