AE nào có khả năng về tài chính,có khả năng đứng top thi lập tộc,liên hệ mình với nhé, online 24/24
tên nhân vật: _TròChơiKếtThúc_