cho mình hỏi cách đặt tên cho nhân vật mà có kí tự đặc biệt như thế nào vậy..... mình đặt hoài ko được mà khi vào game thấy nhiều người đặt tên kí tự đặc biêt... ai giúp mình với nhé thank