Mình nghỉ game. có nhu cầu thanh lý 1 acc như sau :
Phái TV . Lv 105 sv THiên Sơn BK
Chưa chuyển phái nào ( nguyên trinh)
VK hiếm 13, áo 12, Trang sức full 12, phù 13. Mũ , bao tay 11, đai giày 14. Khiên hơn 10 ( 8800 điểm CH )
Ngọc khảm tạm . Còn 4 ma hóa huyền bi 3 để up ma hóa huyền bi 5. 1 cốc thanh lam, 1 kha ni ni , 1 thủ thành tướng lĩnh .Ngựa PV 5-5 max kill. Còn gần 360 con tọa kỵ để bồi luyện ngựa huyết 6....
Tất cho e nó ra đi với giá 400k , bạn nào có nhu cầu liên hệ Sdt : 0988537746 . Call trưa hoặc chiều tối. Mình đi làm nên k tiện nghe dt.
THanks đã xem bài . GD trực tiếp. Gọn gàng