Bán acc ĐM sever Châu Giang lv 108 cl 271 PV(6 4 tiến hóa) tại Thanh Xuân-HN ai mua ll sdt:01686232328