Anh em cùng báo danh nào

Nick : Bạch.Công.Tử
Phái : Thiên Vương Bang
Tộc : ๖ۣۜ_Sát
Bang : Chưa có