Anh em Quảng ngãi check point cái nhe. Tết về còn offline cho vui.
Ai điểm danh theo mẫu sau:
Tên nhân vật: hệ phái: server:
Tên thường gọi: tuổi: Ở Huyện:
Thân chào bằng hữu!