Thưa quý anh hùng hào kiệt!

Hoàng Hải sóng – khơi chí nhân quyết chiến
Trấn thủy cường, danh tiếng khắp thế gian

Trong truyền thuyết, Hoàng Hải vang tiếng là nơi có nhiều luồng nước độc với nhiều thủy quái, rất ít ai dám động chạm đến vùng biển này. Thế nhưng, dưới lòng đại dương kia lại chứa nhiều báu vật quý giá, tương truyền nếu ai chiếm được những báu vật kia sẽ có sức mạnh vô địch, dễ dàng chiếm thế thượng phong làm bá chủ thiên hạ.

Chào mừng Open Beta, Ngạo Kiếm Vô Song sẽ mở ra trang sử mới cho các anh tài muốn xưng đế xưng vương. Vùng biển Hoàng Hải đã trong tầm, hãy dũng cảm mà xông pha ra trận. Máy chủ Hoàng Hải thuộc cụm máy chủ Dương Châu sẽ khai mở vào lúc 10h00 ngày 14/12/2013.

Lịch trình khai mở máy chủ mới Hoàng Hải

Thời gian
Giai đoạn
Mô tả
14h00 ngày 13/12/2013
Đăng nhập khởi tạo nhân vật
• Trong thời gian này, quý vị có thể lựa chọn máy chủ, khởi tạo nhân vật nhưng chưa thể gia nhập vào game.
10h00 ngày 14/12/2013
Chính thức ra mắt máy chủ Hoàng Hải thuộc cụm máy chủ Dương Châu
• Quý vị đã có thể đăng nhập vào máy chủ Hoàng Hải để tiếp bước hành tẩu giang hồ