Chỉ đơn giản là làm cho ảnh tĩnh thành động tí thui. Làm cho có không khí Noel ấy mừ. (-_'). Chúc các bạn Giáng Sinh An Lành - Hạnh Phúc bên những người yêu thương của mình.

  • Game: Ngạo Kiếm Vô Song
  • Ser: Biện Kinh - Bảo Sơn
  • Char: MagicMoon
  • Phái: Nga Mi (Siêu Buff)