Mình vừa test thử phái Côn Luân thì thấy Côn Luân là 1 phái yếu sinh lý.
Chỉ kill đối thủ trong vòng 1 combo và delay 45s
Nhưng mình thấy tốc đánh và di chuyển rất chậm chạp nếu không dùng skill ẩn thân
Đã yếu sinh lý còn chạy chậm thì combo không thành công thì chỉ có xác định là die
Còn Hoa Sơn thì quá được ưu ái. Hình như có sự không hợp lý ở đây
Hoa Sơn né cao - trâu bò - di chuyển thì nhanh như gió.
Côn Luân giết người nhờ Chí mạng trong khi đó thậm chí 1 combo không giết đc cả khắc hệ là thế nào? Buồn cho Côn Luân...
Cứ tình trạng thế này thì Côn Luân sẽ bị phế mất thôi
Mong NHP điều chỉnh lại cho hợp lý nhé

Thân gửi !