chào tất cả các mem rất vui được làm quen với các bạn mình tên hiếu mình ở hà nội nhé