có ai chơi sever DƯƠNGCHÂU -- TRƯỜNG HẢI KO LÀM QUEN VỚI