cho hỏi nâng cấp phi phong 1 lên làm thế nào..nó bảo cần nhập vi kính,tớ có mà sao nâng k đc