Không khí xuân đã hòa vào thế giới Ngạo Kiếm Vô Song, quý nhân sĩ hãy cũng nhau đoàn kết đánh đuổi mãnh thú, bảo vệ bình yên cho người dân giúp cộng đồng đón xuân ấm áp và bình an. Sự kiện Xua Đuổi Niên Thú sẽ tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, đầy kịch tính và tràn đầy hấp dẫn.

Thời gian

• Thời gian bắt đầu: 7h00 ngày 22/01/2014 (sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.20)
• Thời gian diễn ra sự kiện: 20h20 mỗi ngày
• Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/02/2014

Đối tượng tham gia


• Nhân vật đã đạt cấp 40
• Nhân vật đã gia nhập môn phái

NPC liên quan


NPC Diệp Hạo Vị trí
  • Phượng Tường: 628/319
  • Tương Dương: 617/350
  • Thành Đô: 667/325
  • Biện Kinh: 630/328
  • Dương Châu: 607/360
Vật phẩm

Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc và công dụng
Pháo
• 20h20 mỗi ngày, nhân sĩ đến tìm NPC Diệp Hạo để nhận Pháo
• Mỗi lần nhận được 1 Pháo, mỗi ngày nhận được 2 Pháo
Rương Tân Xuân
• Hoàn thành nhiệm vụ đuổi Niên Thú để nhận được
• Có thể bán để nhận bạc khóa
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện
Hình ảnh minh họa
• Vào lúc 20h20 mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ đến thành tìm NPC Diệp Hạo nhấp chọn Nhận Pháo
• Quý vị dùng Pháo tìm đến vị trí có Niên Thủ để đuổi chúng đi
• Quá trình đuổi Niên Thú kết thúc, quý nhân sĩ hãy nhanh tay nhận thưởng
Phần thưởng

• Hoàn thành nhiệm vụ đuổi Niên Thú, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm đồng thời quý vị hãy nhanh tay nhặt Rương Tân Xuân, mở Rương Tân Xuân, quý vị ngẫu nhiên sẽ nhận được các bảo vật quý hiếm như sau :
Máy chủ giới hạn đẳng cấp 69


Tên đạo cụ
Hình ảnh Công dụng
200 vàng khóa
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
300 vàng khóa
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
2 vạn bạc khóa • Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị
1000 điểm Truyện Ký • Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân
Lam Thủy Tinh • Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Tử Thủy Tinh • Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Thẻ Tài Phú Năm Mã • Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm
2 Thẻ Chúc Phúc
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân
Toái Phiến • Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Mảnh Linh Thạch • Dùng để khảm lên vũ khí trang bị
Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh • Sử dụng có thể nhận được điểm Danh Vọng

Máy chủ giới hạn đẳng cấp 89Tên đạo cụ
Hình ảnh Công dụng
300 vàng khóa
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
400 vàng khóa
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
3 vạn bạc khóa • Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị
1500 điểm Truyện Ký • Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân
Lam Thủy Tinh • Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Tử Thủy Tinh • Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
2 Thẻ Tài Phú Năm Mã • Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm
2 Thẻ Chúc Phúc
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân
Toái Phiến • Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Mảnh Linh Thạch • Dùng để khảm lên vũ khí trang bị
3 Huyền Thiết Thạch • Dùng để chế tạo trang bị ngựa
Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh • Sử dụng có thể nhận được điểm Danh Vọng

Máy chủ giới hạn đẳng cấp 150Tên đạo cụ
Hình ảnh Công dụng
400 vàng khóa
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
500 vàng khóa
• Dùng để mua các vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, Trân Bảo Các
4 vạn bạc khóa • Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tạp Hóa

• Dùng để cường hóa trang bị
2000 điểm Truyện Ký • Dùng để mua các vật phẩm tại Tiệm Tùy Thân
Lam Thủy Tinh • Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Tử Thủy Tinh • Cường hóa trang bị, tăng thuộc tính của trang bị
• Khóa, có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
2 Thẻ Tài Phú Năm Mã • Dùng xong nhận được 200 vàng khóa và tích điểm lên Thẻ Mã Đáo Thành Công

• Không thể bán Tiệm
2 Thẻ Chúc Phúc
• Dùng để tham gia sự kiện Chúc Phúc Tân Xuân
Toái Phiến • Dùng để hợp thành Linh Thạch
• Có thể bán cho Trung Tâm Giao Dịch
Mảnh Linh Thạch • Dùng để khảm lên vũ khí trang bị
Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh • Sử dụng có thể nhận được điểm Danh Vọng

Lưu ý

  • Mỗi ngày mỗi nhân vật tối đa được nhận 2 Rương Niên Thú
  • Máy chủ Tam Sơn và An Hải mới mở chưa nhận được Đai Tân Xuân Danh Vọng Lệnh