ad ơi ad xem thế nào phái côn luân ở sever tương dương linh giang đấu phái ngày 21-2014 k có 1 bóng người đi đấu phái là sao