Xin NPH gộp sever gấp.Đối với các máy chủ mở trên 121 ngày,số lượng người chơi đã giảm đáng kể.Dô game lúc nào cũng thấy rao bán ac,or bán toàn bộ đá khảm trên người.Thấy mà nản.Các hoạt động như săn boss,Chiến Trường,Đấu Phái,Thí Luyện GT,... chẳng có mấy người tham gia.Chán lăm rồi đây.99% người chơi đều muốn gộp sv.Mong NPH nghe mọi người 1 lần.